GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk Społecznych

Podkategorie
Semestr letni II stopień 2020/2021
Semestr zimowy II stopień 2020/2021
Semestr letni II stopień 2019/2020
Semest zimowy II stopień 2019/2020
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ()
Kursy 
Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu(EWIP, EWIP Z MODUŁAMI, EWiP z JA) sem 3 mgrRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna 2020-21 mgrInformacja
Teorytyczne podstawy wychowania - 2020-21 mgr sem 5Informacja
Historia i zagadnienia filozofii lic 20-21Rejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne koncepcje filozofii i etyki mgr 2020-21 Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna, sem. V, 2020-2021, ćw., dwa modułyInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2020-21 SocjoRejestracja samodzielna
Warsztat socjoterapeutyczny Socjo 2020-21Rejestracja samodzielnaInformacja
System w opieki i wsparcia w Polsce reso lic 20-21 sem 5Rejestracja samodzielnaInformacja
Instytucja opieki społecznej 20-21 reso lic sem 5Rejestracja samodzielnaInformacja
Wczesna diagnoza psychologiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualna i ruchową(PRzWWR) mgr 20-21 GDRejestracja samodzielnaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika rewalidacyjna z wychowaniem i nauczaniem integracyjnym(PRzWWR) mgr 20-21Rejestracja samodzielnaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (EWiP z KI) sem 3 mgr 2020-21Informacja
Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych(EWiP z KI) sem 3 mgr 2020-21Informacja
Historia myśli pedagogicznej sem1 licencjat/sem 5 magisterski 2020/21Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodologia badań społecznych, sem. I mgr, 20-21Informacja
Pedagogika ogólna, sem. I mgr, 20-21, ćw.Informacja
Pedagogika porównawcza mgr sem 3 20-21 ćwiczeniaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika porównawcza mgr sem 3 2020-21 wykładRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego mgr sem 3 2020-21 wykładRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH