GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk Społecznych

Podkategorie
Semestr letni II stopień 2020/2021
Semestr zimowy II stopień 2020/2021
Semestr letni II stopień 2019/2020
Semest zimowy II stopień 2019/2020
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ()
Kursy 
Teoretyczne podstawy wychowania sem 4 2020-21Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna, sem. II lic. 2020-2021,Informacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju sem 2 rewalidacja 20-21Informacja
Współcxzesne problemy pedagogiki specjalnej 2020-21 LInformacja
Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem, sem. II mgr, 20-21Informacja
Dydaktyka specjalna 20-21 rewal sem 2 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza pedagogiczna, sem. II mgr, 20-21Informacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 2020-21 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania plastyki w EWiP 2020-21 latoInformacja
Dydaktyka ogólna, sem. II lic. 2020-2021Informacja
Wprowadzenie do pedagogiki, sem. II lic. 2020-2021Informacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością słuchową sem 3 2020-21Rejestracja samodzielnaInformacja
Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu(EWIP, EWIP Z MODUŁAMI, EWiP z JA) sem 3 mgrRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna 2020-21 mgrInformacja
Teorytyczne podstawy wychowania - 2020-21 mgr sem 5Informacja
Historia i zagadnienia filozofii lic 20-21Rejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne koncepcje filozofii i etyki mgr 2020-21 Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna, sem. V, 2020-2021, ćw., dwa modułyInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2020-21 SocjoRejestracja samodzielna
Warsztat socjoterapeutyczny Socjo 2020-21Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH