GWSH na Facebook

Semetsr zimowy Wydział Administracji II stopień rok akademicki 2021/2022

Kursy 
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Administracja zarządzania kryzysowego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo w transporcie publicznym 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Fundusze Unii Europejskiej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej dr Ratajski 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej prof. Dziadzio 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Jezyk angielski sem 1 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem 3 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie sądowo-administracyjne 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Style i modele administracji w Europie 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Ustroje wybranych państw UE 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Zasady ustroju politycznego państwa 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH