GWSH na Facebook

Semetsr zimowy Wydział Humanistyczny I stopień rok akademicki 2021/2022

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Negocjacje i mediacje. Techniki NLP 2021/2022 ZimaDostęp dla gościInformacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia dr Szulchaczweicz 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Jarocka 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania mgr Jaruszewska 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka resocjalizacyjna 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy projektowania w pracy pedagoga 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Etyka 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli pedagogicznej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 3 sem 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 5 sem 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktycznej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością słuchową 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z zaburzeniami rozwoju ruchowego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika społeczna 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH