GWSH na Facebook

Semetsr zimowy Wydział Humanistyczny I stopień rok akademicki 2021/2022

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Jarocka 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania mgr Jaruszewska 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka resocjalizacyjna 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy projektowania w pracy pedagoga 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Etyka 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 3 sem 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 5 sem 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktycznej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością słuchową 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z zaburzeniami rozwoju ruchowego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Negocjacje i mediacje. Techniki NLP 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy ergonomi 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultury fizycznej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia ogólna prof. Stachowski 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH