GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych semestr zimowy 2021/2022

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Aktywizacja zawodowa i społeczna 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Antropologia kulturowa 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Koncepcje i technologie kształcenia 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodologia badań społecznych 2021/2022 ZimaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Muzykoterapia w pedagogice specjalnej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie procesami pracy 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego dr Kierzkowska 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego prof. Rusnak 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika ogólna 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2021/2022 ZimaInformacja
Pedagogika porównawcza dr Kierzkowska 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika porównawcza prof. Rusnak 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy funkcjonowania potencjału społecznego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy przedsiębiorczości 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH