GWSH na Facebook

Studia podyplomowe semest zimowy

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Anatomia,fizjologia i patafizologia narządów mowy i słuchu 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia jąkających się 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalia) 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m.in. ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się) 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością umysłową 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnozoterapia zaburzeń komunikacji u osób dorosłych 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elektrycznośc i elektrostatyka 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy algebry 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy geometrii 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy pedagogiki specjalnej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy prawa karnego i procesowego 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Elementy psychologii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy psychologii klinicznej 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Emisja i higiena głosu 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Energia 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Fonetyka i fonologia języka polskiego dla logopedów 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Glottodydaktyka 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Główne założenia integracji sensorycznej (z elementami neurologii, psychologii klinicznej i wychowawczej) 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Informatyczne wspomaganie administracji e-Urząd 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH