GWSH na Facebook

Wydział Administracji studia I stopnia rok adademicki 2021/2022 semestr letni

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Finanse samorządu terytorialnego 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Historia administracji 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 2 semestr 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 4 semestr 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikt i negocjacje 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Legislacja administracyjna 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Makro i mikroekonomia 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing personalny 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postepowanie administracyjne 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postepowanie cywilne 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo administracyjne 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony danych osobowych 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo pracy 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultura fizyczna 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH