GWSH na Facebook

Semestr letni Wydział Humanistyczny I stopień rok akademicki 2021/2022

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Diagnostyka psychopedagogiczna dr Łukomski 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje pomocy społecznej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 2 semestr 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 4 semestr 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kryminologia 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej 2021/2022 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedeutologia 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich (warsztaty metodyczne) 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca wychowawcy w zakładzie karnym (warsztaty metodyczne) 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy resocjalizacji 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultury fizycznej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia penitencjarna 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia rozwoju i osobowości prof. Stachowski 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Resocjalizacja w uzależnieniach 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH