GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych  II stopień rok adademicki 2021/2022 semestr letni

Kursy 
Andragogika 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób dr Jarocka 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób dr Jaruszewska 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka pedagogiczna 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy adaptacji i integracji osób niepełnosprawnych 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju dr Jaruszewska 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju mgr Kwiatkowska 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w pedagogice rewalidacyjnej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie programów profilaktycznych i wychowawczych 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Umiejętności wychowawcze - komunikacja interpersonalna 2021/2022 Lato Informacja
Współczesne problemy psychologii dr Kierzkowska 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii prof. Stachowski 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH