GWSH na Facebook

Semestr letni Wydział Humanistyczny I stopień rok akademicki 2022/2023

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Diagnostyka pedagogiczna 2022/2023 LatoInformacja
Dydaktyka ogólna 2022/2023 LatoInformacja
Instytucje pomocy społecznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem 2 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem 4 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kryminologia 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 2022/2023 LatoInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2022/2023 LatoInformacja
Pedagogika pracy 2022/2023 LatoInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika specjalna 2022/2023 LatoInformacja
Pedeutologia 2022/2023 LatoInformacja
Pedeutologia dr Kierzkowska 2022/2023 LatoInformacja
Pedeutologia mgr Radko 2022/2023 LatoInformacja
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego 2022/2023 LatoInformacja
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2022/2023 LatoInformacja
Praca wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich (warsztaty metodyczne) 2022/2023 LatoInformacja
Praca wychowawcy w zakładzie karnym (warsztaty metodyczne) 2022/2023 Lato Informacja

© Copyrights by GWSH