GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych semestr zimowy 2022/2023

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Szkolenie BHP dla studentów naboru 2022-23Rejestracja samodzielnaInformacja
Antropologia kulturowa 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Koncepcje i technologie kształcenia 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodologia badań społecznych 2022/2023 ZimaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Muzykoterapia w pedagogice specjalnej 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego dr Kierzkowska 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego prof. Rusnak 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika ogólna 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2022/2023 Zima Informacja
Pedagogika porównawcza dr Kierzkowska 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika porównawcza prof. Rusnak 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika rewalidacyjna z wychowaniem i nauczaniem integracyjnym 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy przedsiębiorczości 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczno- pedagogiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy pedagoga szkolnego 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH