GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych semestr letni 2022/2023

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Andragogika 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób dr Jarocka 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób mgr Jaruszewska 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka pedagogiczna 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika szkolna 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika zabawy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 2022/2023 LatoInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy adaptacji i integracji osób niepełnosprawnych 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju mgr Jaruszewska 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju mgr Krasnostawska 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w pedagogice resocjalizacyjnej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w pedagogice rewalidacyjnej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie programów profilaktycznych i wychowawczych 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Techniki diagnozy resocjalizacyjnej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Umiejętności wychowawcze - komunikacja interpersonalna 2022/2023 LatoInformacja

© Copyrights by GWSH