GWSH na Facebook

Rynek pracy i jego specyfika 2019-20 sem 2 PPz ZZL
(rpijs1920 sem 2 ppzzzl)

dr Jacek Szypryt


© Copyrights by GWSH