GWSH na Facebook

Podręcznik użytkownika dla nauczyciela

REDAGOWANIE KURSU E-LEARNINGOWEGO
W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU

 

Wykonanie kursu elektronicznego w systemie e-learningowym GWSH składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest samodzielne przygotowanie i zredagowanie materiałów edukacyjnych przez prowadzącego przedmiot. Ich postać może przyjąć różne formy, jednak muszą one być zgodne z przyjętą w „Moodle GWSH” specyfikacją. Dopuszczalne są pliki z :

 • tekstem (PDF),
 • prezentacjami multimedialnymi (PPSX)
 • dźwiękiem (WAV, MP3)
 • grafiką (PNG, JPG)
 • materiałami video (AVI, MPG)

 

Drugim etapem jest złożenie zamówienia u administratora systemu na założenie odpowiedniego kursu w platformie e-learningowej „Moodle GWSH”. Ostatnim etapem jest ostateczne przygotowanie kursu na platformie korzystając z własnego konta użytkownika.

 

I N S T R U K C J A      P O S T Ę P O W A N I A

1. Zgłoszenie zapotrzebowania na kurs.

 

Przed rozpoczęciem prac nad redagowaniem kursu w systemie e-learningowym Moodle należy zgłosić zapotrzebowanie u administratora platformy. Jeżeli kurs przewidziany jest dla studentów studiujących w Gdańsku należy zlecenie skierować na adres poczty elektronicznej  moodle@gwsh.gda.pl. Jeżeli kurs przewidziany jest dla studentów studiujących w Filii w Koszalinie zlecenie należy skierować na adres moodle@koszalin.gwsh.gda.pl. 

 

W treści maila należy podać :

 

 • Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego
 • Nazwę przedmiotu
 • Rodzaj przedmiotu (wykład/ćwiczenia)
 • Wydział
 • Kierunek
 • Typ studiów
 • Semestr
 • Ilość plików do zamieszczenia

 

2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od administratora, potwierdzającej założenie kursu wchodzimy na stronę internetową systemu moodle – el.gwsh24.pl

3. Odszukujemy swój kurs na liście wszystkich istniejących kursów i wybieramy go klikając.

4. Logujemy się do systemu za pomocą otrzymanych wcześniej od administratora systemu danych, to jest nazwy użytkownika i hasła.

 

5. Włączamy tryb edycji swojego kursu.

6. Dodajemy nagłówek tematyczny kursu analogicznie według poniższego wzoru, gdzie z menu rozwijanego „dodaj zasób…” wybieramy „Etykieta”.

Jest to kurs e-lerningowy przedmiotu Administracja publiczna, przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Administracja.

 

Semestr pierwszy prowadzony przez dr Jana Kowalskiego.

 

7. Dodajemy kolejno materiały dydaktyczne w postaci plików – załączników. Opisujemy typ załączanego materiału oraz jego format, a następnie wybieramy konkretny plik z własnych lokalnych zasobów.

 

8. Analogicznie dodajemy do listy każdy kolejny plik – załącznik.

 

9. Kurs jest gotowy. Zakańczamy pracę używając przycisku „Wyloguj się”.

 

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 27 listopad 2012, 09:49
© Copyrights by GWSH