GWSH na Facebook

Semestr letni stedia trzy semestry

Kursy 
Arteterapia 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Budowa programów terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka w pedagogice specjalnej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m.in. ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się) 2022/2023 LatoInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitorowanie działania 2022/2023 Lato cz. 3Rejestracja samodzielnaInformacja
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach nauczyciel i osoba ucząca się 2022/2023 LatoInformacja
Emisja głosu 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kultura języka 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie szkoły podstawowej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2022/2023 LatoInformacja
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa dziecka 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia pracy nauczyciela z elementami pedeutologii 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Teoria edukacji i integracji włączającej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Trening komunikacji i autoprezentacji 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Trening umiejętności dydaktycznych i wychowawczych 2022/2023 LatoInformacja
Warsztat pracy terapeuty integracji sensorycznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH