GWSH na Facebook

Wydział Administracji 2023/2024 II stopień semestr zimowy

Kursy 
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Administracja zarządzania kryzysowego 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo w transporcie publicznym 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Fundusze Unii Europejskiej 2023/2024 ZimaDostęp dla gościRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej dr Ratajski 2023/2024 ZimaDostęp dla gościRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej prof Dziadzio 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem1 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem3 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie sądowo-administracyjne 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo karne 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Zasady ustroju politycznego państwa 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH