GWSH na Facebook

Wydział Administracji I stpień 2020/2021 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Finanse samorządu terytorialnego 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Historia administracji 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski Ist 4sem 2021/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski Ist 2sem 2021/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikt i negocjacje 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Legislacja administracyjna 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Makro i mikroekonomia 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing personalny 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochroba porządku i bezpieczeństwo publiczne 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie cywilne 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo administracyjne 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony danych osobowych 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo pracy 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultura fizyczna 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH