GWSH na Facebook

Semestr drugi na studiach trzysemestralnych semestr  od lutego

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m. in. ADHD u dzieci z trudnościami w uczeniu się ) 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Doradztwo zawodowe 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Funkcje i ciągi 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Grawitacja i elementy astronomii 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Główne założenia integracji sensorycznej (z elementami neurologii, psychologii klinicznej i wychowawczej oraz pedagogiki specjalnej) 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Magnetyzm 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanyych 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania fizyki 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania matematyki 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły podstawowej 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Optyka 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z rodzicami dziecka niepełnosprwnego 2021/2022 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia rozwoju i osobowości dzieci na etapie szkoły podstawowej i młodzieży szkół ponadpodstawowych 2021/2022 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH