GWSH na Facebook

Semestr letni w trzysemestralnych studiach podyplomowych w jednym roku akademickim

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Arteterapia 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Budowa programów terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m. in. ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się ) 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach nauczyciel osoba ucząca się 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Emisja głosu 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kultura języka 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania fizyki 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania matematyki 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2021/2022 Lato Dostęp dla gościRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie szkoły podstawowej 2021/2022 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego 2021/2022 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Potęgi 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia pracy nauczyciela z elementami pedeutologii 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Teoria edukacji i integracji włączającej 2021/2022 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Trening komunikacji i autoprezentacji 2021/2022 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH