GWSH na Facebook

Semetsr letni  Wydział Administracji I stopień rok akademicki 2022/2023

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Finanse samorządu terytorialnego 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Historia administracji 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem2 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem4 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikt i negocjacje 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Legislacja administracyjna 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Makro i mikroekonomia 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing personalny 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie cywilne 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo administracyjne 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony danych osobowych 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo pracy 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultura fizyczna 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH