GWSH na Facebook

Semestr zimowy i Wydział Humanistyczny I stopień rok akademicki 2022/2023

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania mgr Jaruszewska 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Jarocka 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka resocjalizacyjna 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Elementy projektowania w pracy pedagoga 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Etyka 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli pedagogicznej 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 5 sem 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego społecznego i zawodowego 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktycznej 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością słuchową 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z zaburzeniami rozwoju ruchowego 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Negocjacje i mediacje. Techniki NLP 2022/2023 Zima Dostęp dla gościRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika społeczna 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy ergonomii 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH