GWSH na Facebook
Podkategorie
Semestr letni 2018/2019
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Strona: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Kursy 
Zarządzanie kryzysowe 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony danych osobowych 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Europejskie prawo pracy. System koordynacji zabezpieczenia społecznego w UE 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Finanse samorządu terytorialnego 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Historia administracji 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Makro i mikroekonomia 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo Administracyjne 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia architektury i sztuki 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Komunikowanie społeczne 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Jakość i standaryzacja usług hotelarsko- gastronomicznych 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo żywności 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH